Our Blog


Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimuose – EBPO rekomendacijos bendrovių valdysenos srityje

Lapkričio 21 d. Seimas priėmė Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimus, susijusius su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) rekomendacijų Lietuvai bendrovių valdysenos srityje įgyvendinimu. Pagrindiniai pakeitimai yra susiję su akcininko teise gauti informaciją, stebėtojų tarybos vaidmens stiprinimu, priežiūrą atliekančio organo nepriklausomumo stiprinimu, taip pat sandorių su susijusiais asmenimis instituto įtvirtinimu.

business-2904779_1920

Continue Reading..

Kaip įmonei pasiruošti auditui

Nuo tinkamo įmonių pasirengimo auditui nemaža dalimi priklauso audito proceso organizavimo sklandumas, mažėja reikšmingų klaidų neaptikimo rizika, audituojamos įmonės gali išvengti sąlyginės audito išvados.

office-2360063_1920

Continue Reading..