VMI primena, jog nebelieka žemės mokesčio lengvatų

Artėjant žemės mokesčio mokėjimo terminui, VMI atnaujino šio mokesčio administravimo taisykles.

holiday-house-177401_1920

Valstybinė mokesčių inspekcija (VM) pakeitė žemės mokesčio administravimo taisykles, nauja redakcija išdėstyta Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos forma (KIT703), bei Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos duomenų tikslinimo forma(KIT716).

VMI primena, jog nuo 2017 m. baigiasi pereinamasis laikotarpis ir apmokestinamosios vertės padidėjimas palyginus su 2012 m. žemės sklypo mokestine verte nebus mažinimas, todėl mokestį reikės mokėti nuo visos žemės vertės.

Iki 2017 m. dar galioja apribojimas, jog apmokestinant žemės ūkio paskirties žemę, žemės mokestis neturi viršyti 0,29 Eur už arą. Nuo 2018 m. nelieka ir šios lengvatos.

Žemės mokestį apskaičiuoja centrinis mokesčių administratorius ir užpildytas žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijas mokesčio mokėtojams pateikia iki einamojo mokestinio laikotarpio lapkričio 1 d.

Jeigu žemės savininkui priklausančio žemės sklypo apleistos žemės duomenis pateikė Registrų centras, tai deklaracijos 6 pastaboje bus informacija, kur savininkas gali kreiptis kilus klausimams. Bus nurodoma, jog „kilus klausimų dėl duomenų apie apleistą žemę, prašome kreiptis į Valstybės įmonę Valstybės žemės fondas elektroniniu paštu apleistoszemes@vzf.lt ar telefonu 8 682 36302“.

Žemės mokestis už einamuosius mokestinius metus turi būti sumokamas iki einamojo mokestinio laikotarpio lapkričio 15 dienos.

VMI patikslino taisyklių nuostatas dėl žemės mokesčio sumokėjimo termino. Kai mokesčio mokėtojui pateikiama deklaracija po mokesčio sumokėjimo termino (po ataskaitinių metų lapkričio 15 dienos) žemės mokestį reikės sumokėti per 10 dienų skaičiuojant nuo deklaracijoje nurodytos apskaičiavimo dienos. Iki šių pakeitimų mokestį tokiu atveju buvo reikalaujama sumokėti nedelsiant. Tikslinimos deklracijų formos Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) vartotojams papildomai paštu nebus siunčiamos.

Šaltinis: www.vz.lt
Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *