Our Blog


Kokios gali būti kitos užimtumo formos?

Straipsnyje pateikiame informacija apie kitas galimas darbo formas bei darbuotojo teises.

document-428336_1920

Continue Reading..

Kas žinotina samdant darbuotojus žemės ūkio ar miškininkystės darbams pagal paslaugos kvitą

Sezoninėms ir aukštos kvalifikacijos nereikalaujančioms paslaugoms  teikti asmenys gali būti įdarbinti supaprastinta tvarka – naudojant žemės ūkio bei miškininkystės paslaugų kvitus.

tractor-385681_1280

Continue Reading..

Apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu antrąkart mokėti už gydymą nereikia

Vis dar pasitaiko atvejų, kai pacientų gydymo įstaigose paprašoma susimokėti už specialistų konsultacijas ar gydytojų paskirtus tyrimus. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) primena, kad Lietuvoje, kaip ir daugumoje Europos šalių, visiems apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) už gydymą antrąkart mokėti nereikia, nes gydymo įstaigoms sumoka ligonių kasos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis.

doctor-563428_1920

Continue Reading..

Jaunų asmenų įdarbinimas

Kas yra jaunas asmuo?
Jaunas asmuo – asmuo iki aštuoniolikos metų, o paauglys – jaunas asmuo, kuriam yra ne mažiau kaip šešiolika ir ne daugiau kaip
aštuoniolika metų.

adult-1426379_1280

Continue Reading..

Pirmasis darbas? Nori žinoti savo teises?

DARBO SANTYKIAI. KAS ŽINOTINA PRIEŠ PRADEDANT DIRBTI

Kas yra darbo sutartis?
Darbo sutartis – tai Tavo ir darbdavio susitarimas, kuriuo Tu įsipareigoji dirbti tam tikros profesijos, specialybės, kvalifikacijos darbą
arba eiti tam tikras pareigas, paklusdamas nustatytai darbo tvarkai, o darbdavys įsipareigoja mokėti Tau darbo užmokestį ir užtikrinti
darbo sąlygas, numatytas darbo įstatymuose, kolektyvinėje sutartyje, kituose norminiuose teisės aktuose ir šalių susitarimu.

girl-1064659_1920

Continue Reading..

Startavo subsidijavimas verslo konsultacijoms

Priemonė „Verslo konsultantas LT“ – tai negrąžintina subsidija, kuri sudarys sąlygas gauti kvalifikuotas verslo konsultacijas ir dalies už jas patirtų išlaidų kompensaciją.

silhouettes-317831_1920

Continue Reading..

Nuo 2016 m. liepos 1 d., kartu su minimalia mėnesine alga, keičiasi socialinio draudimo įmokų dydžiai

Nuo 2016 m. liepos 1 d. minimali mėnesinė alga (MMA) didėja iki 380 Eur, o kartu auga ir su MMA susietos mokėtinos valstybinio socialinio draudimo (VSD) bei privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos.

surprised-1184889_1280

Continue Reading..

Darbuotojų nuoma Švedijos įmonėms

Darbuotojų nuomos santykius, kai darbuotojai siunčiami į Europos Sąjungos ar Europos Ekonominės Erdvės šalis reglamentuoja Lietuvos Respublikos garantijų komandiruojamiems darbuotojams įstatymas (toliau – Įstatymas), kurio 3 straipsnyje numatyta, kad įstatymo nuostatos taikomos, kai darbuotojas siunčiamas laikinai dirbti kitos valstybės teritorijoje kaip laikino įdarbinimo įmonės darbuotojas.

staff-154689_1280

Continue Reading..