Our Blog


Tai, ką turite žinoti apie ligos pašalpą

Pernai ligos pašalpa skirta daugiau kaip 720 tūkst. atvejų. Pašalpos gavėjams apmokėta per 9,3 mln. ligos dienų. Nors ši pašalpa – viena dažniausių, apie ją gavėjai žino ne viską. „Sodros“ specialistai pateikia atsakymus į aktualius su ligos pašalpa, jos skyrimu ir mokėjimu susijusius klausimus.

Desktop

Continue Reading..

Paramą rekomenduojama skirti e. būdu

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) primena, kad gyventojai, norėdami skirti praeitais metais sumokėto gyventojų pajamų mokesčio dalies paramą (iki 2 proc. – viešosioms įstaigoms, fondams ir kt. bei iki 1 proc. – politinėms partijoms), iki 2016 m. gegužės 2 d. VMI turėtų pateikti tinkamai užpildytą prašymą (FR0512 formos 2 versija). Papildomai prašymo teikti nereikia tiems gyventojams, kurie paramą skyrė tam pačiam paramos gavėjui ar politinei partijai keleriems metams į priekį.

office-432672_1920

Continue Reading..

Naujas fondų fondas – galimybė su tais pačiais finansiniais ištekliais pasiekti daugiau įmonių

Šiandien Ūkio ir Finansų ministerijos su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) pasirašė naujo fondų fondo – Verslo finansavimo fondo (Verslo finansavimo fondas), finansuojamo iš Europos regioninės plėtros fondo, finansavimo sutartį, kuria „Invega“ skiriama šio fondų fondo valdytoja.

hands-1063442_1920

Pagal pasirašytą sutartį steigiamo Verslo finansavimo fondo priemonėms įgyvendinti skirta 179,6 mln. eurų 2014–2020 metų Europos Sąjungos (ES) fondų investicijų. Šio fondų fondo steigimo tikslas – didinti verslo finansavimo pasiūlą ir ypač investicijas į įmonių kapitalą, kad šios augdamos kurtų naujas darbo vietas ir prisidėtų prie šalies ekonominio augimo.
Continue Reading..

Įmonės steigimas: alternatyva UAB ir MB

Manote, kad norint įkurti verslą reikia įsteigti įmonę? Nebūtinai, yra kitas variantas – jungtinė veiklos sutartis. Ar verta tokią sutartį sudaryti ir kaip viskas vyksta, skaitykite straipsnyje.

laptop-1209008_1280Continue Reading..

Kaip teisingai deklaruoti iš tarpusavio skolinimo uždirbtą pelną

Didžioji dalis tarpusavio skolinimo platformų investuotojų šiemet pirmą kartą deklaruoja uždirbtas palūkanas ir moka 15% gyventojų pajamų mokestį.

Continue Reading..

Patvirtintos ir paskelbtos i.VAZ taisyklės

Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad patvirtintos kartu su verslo atstovų komanda parengtos Važtaraščių ir kitų krovinių gabenimo dokumentų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklės. Jos numato duomenų apie gabenamus krovinius pateikimo mokesčių administratoriui elektroniniu būdu tvarką. Kartu parengtas ir i.VAZ duomenų rinkmenos aprašymas. Važtaraščių duomenis verslo subjektai į VMI išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.MAS) posistemį i.VAZ turėtų pradėti teikti nuo 2016 m. spalio 1 d.

Continue Reading..

Klaidos, kurios daromos deklaruojant

Tėvai nepasinaudoja galimybe susigrąžinti dalį gyventojų pajamų mokesčio, gyventojai pamiršta deklaruoti pajamas iš žemės nuomos, deklaracijose neteisingai parenka pajamų kodus ar savo verslo apskaitos principus.
taxes-740202_1920

Continue Reading..